Karriereveiledning i Innlandet

En karriereveiledningssamtale skal bidra til å gjøre deg bevisst på din kompetanse og dine muligheter. Vi fokuserer på å hjelpe deg til å bli klar over hvilke evner og interesser du har og hvilken kompetanse du har, eller kan utvikle, for å nå dine mål i arbeidslivet. Vi ønsker å bistå deg med å ta reflekterte jobb- og utdanningsvalg og kan være en nyttig sparringspartner for deg i denne prosessen.

Karrieresenter Hedmark er et offentlig servicetilbud fra Innlandet fylkeskommune, og tilbyr karriereveiledning til alle innbyggere i det geografiske området Hedmark. 

Har du konkrete spørsmål om dine muligheter til videregående opplæring for voksne i Hedmark kan du kontakte ditt nærmeste senter for voksnes læring: 

Bor du i det geografiske området Oppland, kan du finne ditt nærmeste fylkeskommunale karrieresenter på www.karriereoppland.no. Karrieresentrene i Oppland tilbyr både karriereveiledning og videregående opplæring for voksne.

Svar på vår brukerundersøkelse!

Har du fått veiledning hos oss? Vi setter stor pris på om du vil svare på vår brukerundersøkelse, slik at vi kan lære hva vi kan bli bedre på. Svar i fritekstfeltet liker vi veldig godt! 

Svar på brukerundersøkelsen her.

Bestill time:

    Kjære veisøker, som et tiltak for å hindre spredning av koronaviruset tilbyr Karrieresenter Hedmark hovedsakelig karriereveiledning på telefon- eller videosamtale i tiden fremover.

    Videosamtaler tilbys gjennom webversjonen av Microsoft Teams. For å kunne bruke løsningen trenger du kun en smarttelefon, nettbrett eller datamaskin som er tilkoblet internett og en oppdatert nettleser.    JobbmulighetUtdanningsvalgJobbsøking
    TelefonsamtaleVideosamtaleMøte

    Vi kontakter deg for avtale!