Hva er karriereveiledning?

En karriereveiledningssamtale skal bidra til å gjøre deg bevisst på din kompetanse og dine muligheter. Vi fokuserer på å hjelpe deg til å bli klar over hvilke evner og interesser du har og hvilken kompetanse du har, eller kan utvikle, for å nå dine mål i arbeidslivet. Vi ønsker å bistå deg med å ta reflekterte jobb- og utdanningsvalg og kan være en nyttig sparringspartner for deg i denne prosessen.

Bestill time:

  Kjære veisøker, som et tiltak for å hindre spredning av koronaviruset tilbyr Karrieresenter Hedmark karriereveiledning på telefon- eller videosamtale i tiden fremover.

  Videosamtaler tilbys gjennom webversjonen av Microsoft Teams. For å kunne bruke løsningen trenger du kun en smarttelefon, nettbrett eller datamaskin som er tilkoblet internett og en oppdatert nettleser.  JobbmulighetUtdanningsvalgJobbsøking
  TelefonsamtaleVideosamtaleMøte

  Vi kontakter deg for avtale!

  Ledige stillinger

  Karrieresenter Hedmark har tre ledige stillinger som digitale karriereveiledere. Søknadsfrist 23.06.2020.