Hva er karriereveiledning?

En karriereveiledningssamtale skal bidra til å gjøre deg bevisst på din kompetanse og dine muligheter. Vi fokuserer på å hjelpe deg til å bli klar over hvilke evner og interesser du har og hvilken kompetanse du har, eller kan utvikle, for å nå dine mål i arbeidslivet. Vi ønsker å bistå deg med å ta reflekterte jobb- og utdanningsvalg og kan være en nyttig sparringspartner for deg i denne prosessen.

Bestill time:

Kjære veisøker, som et tiltak for å hindre spredning av koronaviruset tilbyr Karrieresenter Hedmark karriereveiledning på telefon- eller videosamtale i tiden fremover.

Videosamtaler tilbys gjennom webversjonen av Microsoft Teams. For å kunne bruke løsningen trenger du kun en smarttelefon, nettbrett eller datamaskin som er tilkoblet internett og en oppdatert nettleser.JobbmulighetUtdanningsvalgJobbsøking
TelefonsamtaleVideosamtale

Vi kontakter deg for avtale!

Hva kan du forvente av oss?

Mange lurer på hva det vil si å motta karriereveiledning. Dette er hva du kan forvente:
• nøytral og profesjonell samtalepartner med taushetsplikt
• å få kartlegge og reflektere over dine ønsker, behov, interesser og forutsetninger samt dine personlige egenskaper og kompetanser
• kunnskap om nødvendig informasjonsinnhenting
• hjelp med cv, søknad og jobbintervjutrening
• støtte og utfordring
• cirka én time samtaletid
• observatør kan være med i samtalen

Hva forventer vi av deg?

Vi forventer at du:
• er villig til å se på din egen situasjon sammen med veileder
• er villig til å utforske dine ønsker og behov, selv om det ikke er klart for deg nå
• ønsker å undersøke forskjellige muligheter
• er åpen for å ta i betraktning innspill og tilbakemelding fra veilederen
• gjør ferdig alt som er avtalt mellom timene
• kommer til avtalt tid, eller avbestiller i god tid
• sier ifra så fort som mulig til veilederen om det er noe i samtalen som ikke fungerer for deg
• fyller ut en kort, anonym brukerundersøkelse etter siste veiledningstime

Før timen

For å gjøre deg klar til veiledningstimen, anbefaler vi at du tenker på disse spørsmålene:
• Hvordan vil du beskrive din livssituasjon i dag?
• Hva er det du ikke er fornøyd med?
• Hva ønsker du å få ut av karriereveiledningen?
• Hvilke ønsker har du for fremtiden?
• Hva tror du skal til for at du skal kunne oppnå det du ønsker?
• Hvordan vil du beskrive deg selv som person?
• Når har du følt trivsel og mestring i skole- eller jobbsammenheng?
• Hva liker du å gjøre når du har fri?
• Hva er du spesielt god til?
• Hvilken kompetanse eller egenskaper ønsker/trenger du å utvikle eller jobbe med fremover?
• Hvilke muligheter har du tenkt på selv så langt?

Velkommen til karriereveiledning!