Hva kan du forvente av oss?

Mange lurer på hva det vil si å motta karriereveiledning. Dette er hva du kan forvente:
• nøytral og profesjonell samtalepartner med taushetsplikt
• å få kartlegge og reflektere over dine ønsker, behov, interesser og forutsetninger samt dine personlige egenskaper og kompetanser
• kunnskap om nødvendig informasjonsinnhenting
• hjelp med cv, søknad og jobbintervjutrening
• støtte og utfordring
• cirka én time samtaletid
• observatør kan være med i samtalen

Hva forventer vi av deg?

Vi forventer at du:
• er villig til å se på din egen situasjon sammen med veileder
• er villig til å utforske dine ønsker og behov, selv om det ikke er klart for deg nå
• ønsker å undersøke forskjellige muligheter
• er åpen for å ta i betraktning innspill og tilbakemelding fra veilederen
• gjør ferdig alt som er avtalt mellom timene
• kommer til avtalt tid, eller avbestiller i god tid
• sier ifra så fort som mulig til veilederen om det er noe i samtalen som ikke fungerer for deg
• fyller ut en kort, anonym brukerundersøkelse etter siste veiledningstime

Før timen

For å gjøre deg klar til veiledningstimen, anbefaler vi at du tenker på disse spørsmålene:
• Hvordan vil du beskrive din livssituasjon i dag?
• Hva er det du ikke er fornøyd med?
• Hva ønsker du å få ut av karriereveiledningen?
• Hvilke ønsker har du for fremtiden?
• Hva tror du skal til for at du skal kunne oppnå det du ønsker?
• Hvordan vil du beskrive deg selv som person?
• Når har du følt trivsel og mestring i skole- eller jobbsammenheng?
• Hva liker du å gjøre når du har fri?
• Hva er du spesielt god til?
• Hvilken kompetanse eller egenskaper ønsker/trenger du å utvikle eller jobbe med fremover?
• Hvilke muligheter har du tenkt på selv så langt?

Velkommen til karriereveiledning!