Om oss

Henning Strandvik

Karriereveileder
Henning har lang erfaring med å gi karriereveiledning til arbeidssøkere i alle aldre og livssituasjoner. Hans fokus er å avdekke, beskrive og tenke nytt om kompetanse, utdanning og arbeid. Henning har bachelor i kommunikasjon med videreutdanninger i ledelse, innovasjon og karriereveiledning.

Telefon: 901 28 019

Therese Liheim

Karriereveileder
Therese har lang erfaring med å gi veiledning til mennesker i alle aldersgrupper, med fokus på å se helhetlig på livssituasjon, karriere, utdanning og arbeid. Therese er utdannet barnevernspedagog med påbygning i spesialpedagogikk og karriereveiledning.

Telefon: 412 17 539

Julie Sikin Bhanji Jynge

Leder og karriereveileder
Sikin har erfaring med karriereveiledning for mange ulike målgrupper. Hun har utviklet karrieretilbud i høyere utdanning og voksenopplæring, og bidrar med innlegg på fagkonferanser, kurs og seminarer. Sikin har mastergrad i kunnskapsledelse og videreutdanning i karriereveiledning.

Telefon: 952 43 689

Hege Lysholm

Prosjektleder
Hege har lang erfaring innen kommunikasjon, formidling og markedsføring. Hun har fokus på utvikling av gode verktøy og kommunikasjon om vårt tilbud til veisøkere, veiledere og samarbeidspartnere. Hege har bachelor i kommunikasjon med videreutdanninger i markedsføring, pedagogikk, entreprenørskap og menneskerettigheter.

Telefon: 915 47 152

Partnerskap

Karrieresenter Hedmark er et offentlig servicetilbud, eid av Hedmark fylkeskommune og NAV Hedmark i partnerskap. Senteret er en viktig del i det sentrale arbeidet med partnerskap for karriereveiledning i fylket, og er en av flere aktører som skal bidra til at innbyggerne tar gode karrierevalg.

Andre karrieresentre

Bor du i et annet fylke og ønsker karriereveiledning der du er?

Finn de andre karrieresentrene i Norge her >