Hva er karriereveiledning?

Digital veiledning

Som et tiltak for å hindre spredning av koronaviruset tilbyr Karrieresenter Hedmark karriereveiledning på telefon- eller videosamtale i tiden fremover. Du bestiller time som vanlig på nettsiden, og vi ringer deg for å avtale tid. Du kan også få svar på e-post til veiledning@karrierehedmark.no

Last ned forklaring på karriereveiledning i videosamtale.

Din karriere

Dette heftet er vår karriereveileder mellom to permer. Her har vi samlet informasjon, verktøy og nyttige lenker som kan være til hjelp i utdanningsvalg og jobbsøking. Heftet kan lastes ned her, eller du kan få en trykt utgave i karrieresenteret. Ta kontakt med oss om du trenger flere eksemplarer eller klassesett.

Ressurser

Jobbsøking

Hvor finner jeg ledige stillinger?

arbeidsplassen.nav.no/ finner du nesten alle offentlig utlyste stillinger i Norge. Du kan også legge inn din CV slik at arbeidsgivere kan finne deg. Her er en kort film om hvordan nettstedet er bygget opp.

Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo har laget en oversikt over jobbportaler og bemanningsselskaper.

Hvordan skriver jeg en god jobbsøknad?

Vi har samlet mange tips til deg i heftet Din Karriere.

Hvor finner jeg gode eksempler på CV og jobbsøknader?

Din CV og jobbsøknad må alltid tilpasses jobben du søker. Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo har gode eksempler på jobbsøknader med CV som passer til stillingsannonsen.

Kan jeg bruke min utenlandske utdanning i Norge?

Mange utdanninger fra utlandet kan vurderes som likestilt med norsk utdanning, og være grunnlag både for jobb eller opptak til videre utdanning. NOKUT kan godkjenne utenlandsk utdanning. Her er en film som forklarer hvordan NOKUT jobber.

Hva er LinkedIn og hvordan bruker jeg det?

LinkedIn er verdens største profesjonelle nettverk på Internett. Du kan bruke LinkedIn til å finne jobb, bygge faglige nettverk og lære nye ferdigheter. Kom i gang med et innføringskurs!

Hvordan sikrer jeg inntekten min hvis jeg er blitt arbeidsledig eller permittert?

NAV har laget en veiviser til deg hvor du kan finne svar på det du lurer på, og søke om hjelp fra NAV om du har mistet jobben eller er permittert som følge av koronapandemien.

Utdanning

Hvordan kan jeg få råd til å studere?

Lånekassen

Norge har et godt og utbygd utdanningssystem hvor de fleste offentlige utdanningstilbudene er gratis. Du kan i tillegg søke om stipend og lån hos Lånekassen.


Utdanning.no

Utdanning.no har også oversikt over utdanningstilbud som er tilrettelagt for at du kan jobbe ved siden av studiene.

Hvilke utdanninger kan jeg velge?

Utdanning.no er en nasjonal nettportal for informasjon om utdanning og arbeid. Her får du full oversikt over utdanningstilbudet i Norge og yrker utdanningene kan føre til.

Hva slags utdanning kreves for ulike yrker?

Jobbkompasset på Utdanning.no gir deg god oversikt over mer enn 600 yrker i ulike bransjer og hva slags utdanning de krever.

Hvordan søker jeg videregående opplæring?

Vilbli.no

vilbli.no finner du oversikt over alle utdanningsprogram i videregående opplæring.


Vigo.no

Du søker plass på videregående opplæring for voksne på vigo.no. Her er en søkerhåndbok.

Hvordan søker jeg høyere utdanning?

samordnaopptak.no kan du søke plass på både universiteter, høgskoler og fagskoler. Her ligger også informasjon om opptakskrav og poeng.

Hva kan jeg komme inn på med mine karakterer?

På Utdanning.no finner du en kombinert karakterkalkulator og studievelger. Regn ut hvor mange poeng du har og se studier som er aktuelle for deg.

Kan jeg søke opptak til studier i Norge på bakgrunn av utenlandsk utdanning?

Ja, det kan du. Da må du søke og laste opp relevant dokumentasjon innen 15. april. Finn informasjon om hvordan du søker og opptakskrav hos Samordna Opptak.

Hvordan kan jeg studere i utlandet?

Du har to muligheter: Enten kan du studere ved en norsk utdanningsinstitusjon og dra på utveksling, eller du kan søke opptak til studier i utlandet.

Association of Norwegian Students Abroad har en veldig god nettside for deg som vil finne studier utenlands.

Kan jeg søke studieplass i andre nordiske land?

Avtaler mellom Norge og de andre nordiske landene gjør at alle norske innbyggere har rett til å studere i andre nordiske land på lik linje med landets egne borgere. I denne artikkelen på Ung.no får du råd om hvordan du bør gå fram.

Hvor finner jeg åpne, nettbaserte utdanningstilbud og læringsressurser?

Khan Academy: En ideell organisasjon med mål om å tilby gratis utdanning i verdensklasse til alle, overalt.

Crash Course: På Crash Course mener de at pedagogiske videoer av høy kvalitet skal være tilgjengelig for alle gratis! Det går an å abonnere på ukentlige videoer fra alle kurs. Crash Course-teamet har produsert mer enn 32 kurs på et bredt utvalg av emner, inkludert organisk kjemi, litteratur, verdenshistorie, biologi, filosofi, teater, økologi og mange flere.

Class Central: Søkedatabaser for åpne nettbaserte kurs (MOOCs) på høyere utdanningsnivå.

EdX: EdX ble grunnlagt av Harvard og MIT og samler mer enn 20 millioner studenter, de fleste topprangerte universiteter i verden og bransjeledende selskaper.

Læringsressurser til karriereundervisning

Hvordan kan jeg lære mer om karriereveiledning?

Bestill et miniseminar!

Vår karrierepatrulje holder gjerne miniseminarer som en del av voksenopplæring eller kompetanseheving for veiledere. Vi skreddersyr innhold og varighet etter gruppens behov. Se vår miniseminarmeny for mer informasjon om innholdet, og kontakt oss for en uforpliktende samtale og bestilling.

  • Miniseminar Jobbsøking
  • Miniseminar Studievalg
  • Miniseminar for deltakere i introduksjonsprogrammet
  • Verktøy til karriereundervisning for minoritetsspråklige

Hvor finner jeg gode læringsressurser for minoritetsspråklige?

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge har laget en omfattende og god samleside med ressurser til karriereveiledning for integrering.


Utdanning.no

På Utdanning.no finner du en oversikt over hele det norske Utdanningssystemet med mulighet til å velge flere ulike språk på beskrivelsene.


Yrkesnorsk

Yrkesnorsk er en nettside for voksne innvandrere med norsk som andrespråk. Fagressursene blir utviklet for Voksenopplæringen i Skien kommune, og kan brukes av alle som ønsker det

Hvordan kan jeg hjelpe unge til å gjøre gode valg?

Alle voksne kan være gode samtalepartnere og støttespillere når unge skal velge utdanning og yrke. Utdanning.no har laget en fin startside for voksne som vil bidra.

Som karriereveiledere er vi spesielt sjarmert av denne lille tegnefilmen for foreldre og foresatte, som vi synes alle voksne burde se.

For deg som er lærer i faget Utdanningsvalg kan du finne en komplett læringsressurs med læreplan og veiledning på Utdanning.no.